"St.Nicolai"

De ongelijke "broers" kunnen als symbool Lemgos gekenmerkt worden. Van het marktplein uit bieden deze beide van het stadhuis uitstekende kerktorens een indrukwekkend beeld.

In de linker toren (vanaf het marktplein gezien) had lang geleden de torenwachter zijn woning. Tegenwoordig bevindt zich hier het klokkenspel, dat om de twee uur weerklinkt.

Door de kleine poort aan de zuidkant van de "St. Nicolai" kerk leid een weg naar de kern van het in de 13e eeuw gebouwde gotische kerk, de oudste in lemgo. Het is aan de "Heilige Nicolaus" opgedragen, de beschermheer van de kooplieden. Op een tafel in de kerk ligt steeds informatie materieel klaar, dat over de kostbare inrichting informatie geeft. Vrij frequent vinden er in de St. Nicolai concerten plaats.

Adres
Protestant-Luth. St. Nicolai’s church
Papenstr. 16, 32657 Lemgo

Homepage:
Gemeinde St. Nicolai
Kantorei St. Nicolai